הרשמה לתלמידים.ות ממשיכים לשנה ב' וג׳ לעונת 2023/24

ברוכים.ות השבים.ות לשנת הלימודים 2023/24 באקדמיה להחלקה אמנותית

אנו שמחים להציג את תוכניות האימונים החדשות לתלמידות שנה ב׳ וג׳,להלן פירוט התוכניות:

תוכניות הלימודים

שנה ב' וג׳
שני אימונים בשבוע, תוכנית למחליקות ומחליקים הממשיכות/ים שנה שניה, כולל אימוני קרח ואימונים ״יבשים״

עלות ולוחות זמנים לשעורי האקדמיה

תוכניתימיםשעותמחיר
שנה ב' כיתות גן׳-ב׳ב׳ + ה׳
ג׳
16:45-18:30
17:15-19:00
10,300 ₪
שנה ב' כיתות ג׳-ט׳ב׳ + ה׳16:45-18:306,900 ₪
שנה ג׳+ד׳ כיתות ה׳-ט׳א׳ + ד׳17:30-19:156,900 ₪

רישום לשנת הלימודים

תלמידים ממשיכים לשנה ב׳ וג׳ שאינם משתתפים בתוכניות המתקדמים מתבקשים להרשם לשנת הלימודים בטופס הבא:

לפתיחת הטופס בחלון חדש