סגל האקדמיה

הנהלה

פאבל (פשה) לוין
מנהל מקצועי ראשי
OneIce Group
אלי אברמוביץ
מנכ״ל
OneIce Group
אלכס זיידמן
מנהל תחום החלקה אומנותית
אלכס זיידמן
מנהל תחום החלקה אומנותית

מאמנים

ודים גרין
מאמן בכיר

החלקה אמנותית
ליליה גרין
מאמנת בכירה

החלקה אמנותית
ווין חנן
מאמן החלקה אומנותית
ולריה אסקין
מאמנת החלקה אמנותית