מחנה אימונים חנוכה

16/12/2019 14:45 | חדשות

לכל מי שהתעניין, ההרשמה למחנה אימונים בהחלקה אומנותית ניתנת לגישה גם מפה (בכפתור הבא)

לגבי פרטים ושאלות אנא פנו למאמנים 🙂